Labels

Monday, October 19, 2009

Đông Đến !

Thu tàn đông đến, gió hắt hiu
Gió thổi lá bay, cành trụi trơ
Lạnh lẻo cành trơ, người lạnh lòng
Lòng người băng giá, tuyết băng tâm

Tặng em,
TA Nguyen
October 19, 2009
(thất ngôn tứ tuyệt)

No comments:

Post a Comment