Labels

Tuesday, October 27, 2009

Theo Em!

Theo em từng bước nhẹ êm
Em đi đây đó mùa thêm mấy mùa
Đến khi trăng xế gió đùa
Tận chân trời thẳm nhớ xưa em về
Chân em rảo bước mải mê
Trời mưa hay nắng lối về bến xưa

Nắng giờ không mảnh như xưa
Mưa giờ buồn lắm chẳng như thuở nào
Chẳng còn đắm đuối là bao
Quản đời lặng lẽ xốn xao đợi chờ
Chẳng hay em có bao giờ
Rời xa lưu luyến bến chờ đợi em
Xa bao hải tuyến ngày đêm
Em đi anh vẩn sát bên chẳng rời

Theo em đến tận chân trời
Nắng mưa chẳng quản chẳng rời xa em

Tặng em,
TA Nguyen
October 27, 2009

No comments:

Post a Comment