Labels

Thursday, October 29, 2009

May Gì Em Theo !

Trăng non đùa gió giởn mây
Rằm thôi kề cận trăng đầy má non
Còn chưa quen phúng má tròn
Chưa mê với gió ... chưa hong đèn chờ
Trăng rằm còn mãi vẩn vơ
Thấy em trăng ngắm ngẩn ngơ qua cầu
Thấy em anh chải vội đầu
Cây si anh đốn làm cầu em đi
Nụ em đắm đuối lòng si
Thôi đành dâng trọn may gì em theo

Tặng em,
TA Nguyen
October 29, 2009

No comments:

Post a Comment