Labels

Friday, October 9, 2009

Thu Mềm Nắng Thưa !

Đại lộ huy hoàng lắm vui
Người chen chúc tiến kẻ lui khúm chào
Có đôi chân nhỏ nhập vào
Vui chân nhộn bước hoa đào rộ tươi
Chân đi rẻ lối theo người
Ngây ngây phồn thị tiếng cười mê cung
Mãi mê lạc lối phù dung
Vui trong chốc lát chẵng chung lối về
Và đôi chân nhỏ mãi mê
Đi trong điệu nhạc lối về đã quên
Hoa đào còn rộ bao đêm
Có nghe gió lạnh thu mềm nắng thưa?
Này đôi chân nhỏ diễm xưa
Dừng chân quán củ trà trưa ấm lòng
Có nghe lối gió ngại ngùng
Hương xưa còn đủ thẹn thùng môi xanh
Có nghe chân nhỏ buồn tanh
Sao đi đi mãi chẳng màn tương lai ?

TA Nguyen
10/09/2009

No comments:

Post a Comment