Labels

Tuesday, October 20, 2009

Hồ Thu !

Hồ thu yên lặng như tờ
Xem nghe có gió vởn vờ đâu đâu?
Hồ thu yên lặng đã lâu
Sao không chút gió ... để sầu đêm thâu

Từ lúc hạ đi về đâu
Hồ thu ngất lặng khóc sầu hạ đi
Sương chiều còn đẵm bờ mi
Nhìn hoài hướng ấy hạ đi có về

Đông mon men đến cận kề
Cho thu thêm lạnh nảo nề nhớ ai (1)
Vùi thu trong lá ban mai
Đến chiều lá rụng thu hoài lặng câm!

Tặng em,
TA Nguyen
October 20, 2009
(1) give a chill

No comments:

Post a Comment