Labels

Tuesday, October 13, 2009

Một Thoáng Hương Xưa Ấy !

Một thoáng hương xưa ấy
Ai xui cuối tháng bẩy
Thằng tôi lang thang tới
Tây du xứ thần tiên
Em rải nhầm cái tôi
Một chút hương đời thôi
Đã bao lần vùng vẩy
Lưới hương mềm mại ấy
Vô hình chẳng lối ra
Tôi say tình đã sa
Một thoáng hương xưa ấy !

Tặng em,
TA Nguyen
October 13, 2009

No comments:

Post a Comment