Labels

Wednesday, October 28, 2009

Mai Rồi Em Lại !

Nắng thu dổi hờn mây với gió
Mây thôi đùa giởn gió ngưng vờn
Em về anh nhé đừng hờn
Mai rồi em lại sẽ vờn cùng anh

Tặng em,
TA Nguyen
October 28, 2009
(song thất lục bát)

No comments:

Post a Comment