Labels

Wednesday, October 14, 2009

Ánh Nhu Mắt Huyền

Chiều ơi tím nhạt mưa thu
Bóng ai vội tới thoảng ru mộng đời
Hoa đời tô điểm gọi mời
Nụ em thắm nở ấm trời mưa thu
Nồng cay mềm mại đời ru
Ôi ngây, ngây ngất ánh nhu mắt huyền

TA Nguyen
October 14, 2009

No comments:

Post a Comment