Labels

Monday, November 16, 2009

Vấn Vương !

Thương nhau ngàn dặm vấn vương
Nhớ nhau đắm đuối đau thương vơi đầy
Lạc vào đời nhau bao ngày
Cho nhau bao nhớ nhung đầy tình ơi

Em là nguồn sống trong tôi
Là giấc mộng đẹp ngoan đời bao dung
Em khơi nắng ấm tình đông
Cho tôi nhựa sống ... môi hồng em trao

Ta lê gánh nặng đời trao
Mỏi mòn một nửa vướng vào nửa xưa
Gánh công còn mấy nắng mưa
Gánh tình dè dặt ... sao vừa tình nhau

Vuột cánh em về mai sau
Em về tổ ấm xuân màu còn xanh
Em đi ta ở sao đành
Em đi ta chết buồn tanh một mình

Dể gì ta đoạn được tình
Khi lòng phơi phới trong mình còn thương
Thương nhau ngàn dặm vấn vương
Nhớ nhau đắm đuối đau thương mấy mùa

Tặng em,
TA Nguyen
November 16, 2009

No comments:

Post a Comment