Labels

Tuesday, November 17, 2009

Mềm Tay !

Mềm tay em nắm lả lơi
Mắt em thánh thiện vô đời hồn nhiên
Dáng xuân phơi phới bình yên
Đến như thiên sứ ban yên mộng lành

Mềm tay em kéo đời anh
Bước anh chuôn đổ gói đau đáy lòng
Biển đời đè nặng lòng son
Thanh thiên lắng dịu dạ mòn ngao du

Một lòng hai ngả đời ru
Hôn mê hai lối xuân thu đôi đường
Xuân em vội đến an thường
Thu anh lặng lẽ vấn vương ngỡ ngàng

Mềm tay em quẹt lệ hàng
Thiên đàng dè dặt ... muộn màng ái ân
Xưa rơi đắm đuối tình nhân
Nay về đơn vắng theo trần lụy trôi

Mềm tay em nắm lả lơi
Tay trong tay nắm tình ơi vội vàng !

Tặng em,
TA Nguyen
November 17, 2009

No comments:

Post a Comment