Labels

Thursday, November 12, 2009

Quà Cho Em!

Vần thơ anh nhặt chiều thu
Gói lên mảnh lá tây du làm quà
Nhớ nhung anh gói đậm đà
Yêu thương anh gói mặn mà trong thơ

Mở quà em nhớ mở mơ
Mở luôn tâm sự anh chờ đợi trông
Mở cho anh nhé môi hồng
Mở cho anh thoả tí lòng chờ mong!

Tặng em,
TA Nguyen
November 12, 2009

No comments:

Post a Comment