Labels

Tuesday, November 24, 2009

Huynh Đệ

Sống vì nước thác vì dân
Mấy ai vinh hạnh hiến dâng đời mình
Cụ về đất tổ an bình
Nghìn thu an giấc trong tình tổ tiên

Một thời vinh hiển thế thiên
Dìu dân dẫn nước trên miền chiến chinh
Gươm đàn nửa gánh theo mình (1)
Vá trời lấp bể thôi đành kiếp sau

Huynh đệ mất còn có nhau
Mộ kia mấy tự ... người sau phũ phàng
Thây ai lồng kiếng bọc vàng (2)
Nơi cụ nằm đất muôn ngàn yêu thương (3)

Mến tặng,
TA Nguyen
November 24, 2009
* Theo bài viết của Trịnh Hội "21/10/2009 - Viếng mộ Tổng Thống Ngô Đình Diệm"
(1) theo "Nổi Lòng" của Chí Sĩ Ngô Đình Diệm, 1953
(2) Thây ở đây có 2 nghĩa (Thây = xác,  Thây = Thây kệ - who care ;) )
(3) Ấm cúng trong lòng đất tổ

No comments:

Post a Comment