Labels

Friday, November 6, 2009

Đêm Dài !

Đã bao đêm dài không ngủ
Lặng nhìn đêm lạnh sương rủ hồn đau
Gió đông còn vấn vương sầu
Càng thêm buốt giá ... lá rầu rụng rơi
Nghe đâu xa vút chân trời
Tiếng ai buông khóc tơ đời bạc duyên
Sao đâu có kẻ chung thuyền
Cùng tâm trạng thổn ... khóc duyên bẻ bàng
Giật mình ta biết ... mình ta
Đêm dài ta nhớ người xa vọng về

Tặng em,
TA Nguyen
11/06/2009

No comments:

Post a Comment