Labels

Friday, November 6, 2009

Đêm Dài !

Đã bao đêm dài không ngủ
Lặng nhìn đêm lạnh sương rủ hồn đau
Gió đông còn vấn vương sầu
Càng thêm buốt giá ... lá rầu rụng rơi
Nghe đâu xa vút chân trời
Tiếng ai buông khóc tơ đời bạc duyên
Sao đâu có kẻ chung thuyền
Cùng tâm trạng thổn ... khóc duyên bẻ bàng
Giật mình ta biết ... mình ta
Đêm dài ta nhớ người xa vọng về

Tặng em,
TA Nguyen
11/06/2009

1 comment:

  1. However, casinos and web cafes require certain licences for operation, as specified under 5.1 Premises Licensing. Under the Tourism Promotion Act, licensed casinos aren't allowed to allow the doorway of Korean nationals, aside from a facility in Gangwon Province. The Korean Criminal Code and the Speculative Acts Regulation Act additionally apply to games with speculative elements. The Game Industry Promotion Act (the “Game Industry Act”) was enacted in 2006. In December 2020, a complete amendment bill (the “Amendment Bill”) that includes new and stricter laws was launched to protect game users and stop speculative activities. However, 카지노사이트 Choi careworn that the primary source of earnings will be the casino business.

    ReplyDelete