Labels

Tuesday, November 3, 2009

Nguyệt Cung

Đảo kia một chuyến ta đi
Em là đảo chúa sợ gì đây anh
Thuyền em một chuyến anh đành
Phó thân phò mã thôi đành một phen
Thuyền ra sóng gợn lay đèn
Sóng thời mặc sóng ... say mèn tình trao
Gập ghềnh thế sự lao đao
Lên mây xuống thẳm tiêu hao sóng đời
Em vờn với sóng gọi mời
Bồng lai đây chốn mây trời xanh xanh
Theo em hỏng cẳng mấy lần
Vượt lên sóng dập thuyền anh rộn ràng
Bên kia bến nhỏ đèn vàng
Mập mờ chưa tỏ chiều tàn nhẹ qua
Thuyền ta lại lước phăng ra
Đến khi trăng tỏ bến xa lại gần
Lên bờ mới thấy khoái rần
Đây là đảo nhỏ sao gần tiên cung
Cám ơn em nử tiên cung
Mời anh một chuyến lai bồng nguyệt cung ...

Tặng em,
TA Nguyen
November 3rd, 2009
Kỹ niệm hành trình Catalina Island!

No comments:

Post a Comment