Labels

Tuesday, November 3, 2009

Kỹ Niệm !

Kỹ niệm chúng mình anh ghi
Xếp vần thơ ngỏ tình si đôi mình
Kỹ niệm em xếp qua hình
Xếp từng phông nhỏ tranh tình đôi ta
Tranh, thơ ta chép tình ta
Mai này còn mãi duyên ta và mình ...

Tặng em,
TA Nguyen
November 3rd, 2009

No comments:

Post a Comment