Labels

Tuesday, November 24, 2009

Dê Trắng (counting goat)

Đêm đêm lại đếm đêm dài
Đếm bao nhung nhớ ... bóng ai chập chờn
Cho đàn dê trắng nhởn nhơ
Một, hai, ... em lại vởn vờ thâu đêm
Thế vào dê trắng là em
Năm canh em nhảy êm đềm trong anh

Đồi xưa em vẩn tung tăng
Nụ em còn thắm trong anh miệt mài
Bên em xuân ở lại hoài
Có xuân bầu bạn giử hoài tuổi xuân
Để đêm anh đếm nhớ nhung
Nhớ bao môi vẩu giận hờn vu vơ

Tặng em,
TA Nguyen
11/24/2009

No comments:

Post a Comment