Labels

Friday, December 4, 2009

Thuyền và Gió !

Thuyền em lướt sóng mong manh
Gió anh phe phẩy đẩy nhanh lên đường
Đôi ta thề vượt đại dương
Để về bến ấm yêu thương ngập tràn

Ngờ đâu gió ngưng giữa đàng
Thuyền ơi mất gió thôi đành bó tay
Bởi xưa có gió đắm say
Quên luôn chèo củ ... mê ngay gió đời

Long đong thuyền đóng giửa vời
Đi thời chẳng đặng đứng thời xót xa
Chơi vơi thuyền ngóng xa xa
Gió ơi mau lại kẻo ta nát lòng ...

Tặng em,
TA Nguyen
December 4, 2009
(Hoạ thơ "Thuyền và Gió" của Diểm Trần)

No comments:

Post a Comment