Labels

Wednesday, December 16, 2009

Ru Em Thầm Lặng !

Ru em thầm lặng từ xa
Em ơi có biết rằng ta vẩn chờ
Ru em thầm lặng từng giờ
Bao ơi thương nhớ điểm mờ lối đi
Đêm về đông lặng tình si
Dài đêm thêm nhớ chỉ vì yêu em

Nhớ em từng nụ môi êm
Em đi giá lạnh môi thêm tiêu điều
Bao lần khô cạn môi chiều
Nhớ sao là nhớ ... môi yêu mại mềm
Ru em thầm lặng từng đêm
Hoài mong em đến nồng thêm chén lòng
Ngàn sau có biết còn không
Năm dài luyến nhớ mãi trông em về

Tặng em,
TA Nguyen
December 16, 2009

No comments:

Post a Comment