Labels

Wednesday, December 30, 2009

Giấc Mơ Cuối Mùa !

Áo đời nhàu nát phong ba
Cho là định số, số là bôn ba
Bôn ba xuôi ngược đường xa
Tìm cho ngoan nhé nữa ta lạc giòng

Trải qua bao cảnh đau lòng
Mãi đi tìm chốn hư không của đời
Sầu vương mấy bậu châu rơi
Đau lòng ta đó ... dòng đời vẩn trôi

Hãy quên lối củ đi thôi
Tìm vui một thoáng trên môi ... tiếng cười
Định số sắp sẳn bởi trời
Lo âu cũng thế, vui đời ... hẳn hay!

Hạnh phúc ta có trong tay
Buông đi khó nhọc... mở tay giao hoà
Ôm chi mờ lệ mắt nhoà
Buông đi để ngắm ... đời qua tiếng cười

Hoa đời còn lắm lã lơi
Sông đời lắm nhịp, mộng đời nên thơ
Dòng đời là một cơn mơ
Mơ cho vui nhé ... giấc mơ tuyệt vời

Năm hết tết đến ... đông rời
Cụm năm cụm bảy vui lời chúc xuân
Đây đây ta nhấm mừng xuân
Cho nồng tình nghĩa, gian truân lột trần !!! (1)

Mến tặng,
TA Nguyen
12/30/2009
Chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý!
(1) Cởi bỏ gian truân, cởi bỏ đi chiếc áo đời nhàu nát,
chứ không phải "lột trần như nhộng" thật sự đâu nhá !!!

No comments:

Post a Comment