Labels

Tuesday, December 1, 2009

Bởi Xưa !

Chiều chiều đếm những chiều cô liêu
Tự hỏi rằng mình mãi thầm yêu
Cố tìm quên ... lại nhớ nhiều
Cứ xao xuyến lòng ... bao chiều say đắm

Bởi xưa em cười hồn nhiên lắm
Khứa tim anh sâu đắm môi cười
Khắt mãi trong một kiếp người
Môi ai cứ mãi vang cười dòn tang

Tặng em,
TA Nguyen
December 1, 2009

No comments:

Post a Comment