Labels

Thursday, December 3, 2009

Chiều Tím !

Chiều ơi tím mãi tâm hồn
Để mê mãi đếm nổi buồn đợi trông
Còn hơn lòng mãi trống không
Không yêu, không đợi ... lặng không lời thề

Chiều ơi tím mãi đường về
Gót hồng, ta đợi ... lời thề hẹn xưa
Gót đi chưa đủ nắng mưa
Chưa dòn xác lá ... cũng chưa muốn dừng

Tặng em,
TA Nguyen
December 3, 2009

No comments:

Post a Comment