Labels

Monday, July 27, 2009

Nguyên Thoại » Lữ Hành

Một con đường nhỏ giữa đời
Một đôi chân nhỏ lạc loài tìm đi
Một ánh mắt nhỏ ngại nghi
Một tương lai hé… những gì nữa đây !
Tìm được không… giữa trùng vây?
Có tìm được nắng giữa ngày mưa giăng
Tìm trong đêm… ánh trăng rằm
Giấc mơ thơ ấu quấn quanh nụ cười
Một đôi chân nhỏ giữa đời
Tìm cho ngoan nhé… một nơi chốn về !

--Nguyên Thoại
7/27/2009

No comments:

Post a Comment