Labels

Sunday, July 26, 2009

Duyên Tiền Kiếp

Đả bảo rằng yêu, yêu tha thiết
Cho nhau sầu khổ, mới là yêu

Tình yêu mầu nhiệm khi khao khác
Chén nước đầy chẳng nhận tình ai

Đoạn đường ta bước phải là duyên?
Tình em nghỉa nặng ắt là nợ

Ngày ấy tình cờ ta gặp gở
Hôm nay duyên đến tình xưa thắm

Đả bảo rằng duyên, duyên tiền kiếp
Tô thắm tình nhau, mổi nụ cười

Tặng em,
T.A. Nguyen
July 26th, 2009

No comments:

Post a Comment