Labels

Friday, July 24, 2009

Huy Cận » Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi
Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá rầu
Trời buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ...anh hầu quạt đây

Lòng anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

1938 Huy Cận
(Lửa Thiêng)

1 comment:

  1. For the CNC machine shops to be environment friendly, the personnel and machinists working on the ground want a transparent definition of roles. Carefully analyze the employees' strengths discover out} Cat Toys who should handle each task in the machine shop. There should be a transparent distinction between the employees, group leaders, and administrators, with particulars on which duties {they should|they want to} execute every day.

    ReplyDelete