Labels

Friday, July 24, 2009

Thi Sỉ Già!

Mây bay hờ hửng trên trời
Giai nhân vui nhộn sống đời bình yên
Gặp em em nhoẻn miệng cười
Lòng ta vui nhộn cuối đời yêu đương
Em về có nhớ có thương
Có chàng thi sỉ vẩn thường nhớ mong

Tặng em,
T.A. Nguyen
July 24th, 2009

No comments:

Post a Comment