Labels

Sunday, February 14, 2010

Nghẹn Ngào!

Xuân này, xuân nữa ... tha hương
Bước chân viển xứ sầu vương xứ người
Sớm hôm cặm cụi với đời
Ngày qua tháng lại theo thời vận xoay

Cố đô mãi đắm trong lầy
Ngàn thu núi hận ... máu đầy Hương Giang
Bao ơi thương nhớ muôn ngàn
Ngự Bình hùng vỹ ... Hương Giang thuở nào

Sanh lổi thời bởi phận trao
Bình thời sao mãi ... nghẹn ngào lệ tuôn
Tự tình một thoáng sầu buông
Đề thơ vơi nổi thảm buồn tha hương

For my grandmother, Tết Mậu Thân!
TA Nguyen
Tết 2010

No comments:

Post a Comment