Labels

Sunday, February 14, 2010

Hương Đời Dịu Êm!

Cũng may em đến gọi mời
Nhen lên ngọn lửa cuối đời lả lơi
Trời thương nhả tí mưa rơi
Em thương nhả tí hương đời dịu êm

Cám ơn em,
TA Nguyen
Tết 2010

No comments:

Post a Comment