Labels

Friday, March 13, 1992

Thầm

"Yêu là ỉa trong quần một đống.
(và) âm thầm lặng lẽ xách đi quăng..."

Có kẽ bảo rằng: "Tình thầm kín,
Là tình yêu tuyệt vọng mà thôi!"
Đã biết thế sao tôi vẫn mãi,
Âm thầm, chờ đợi một nhiệm mầu!

Chã lẽ tôi quen rồi, chờ đợi?
Và tôi yêu thích dần, đắng cay?
Tìm hương yêu bên lề tuyệt vọng?
Hay là kẽ dại đang si tình?

Có phải tôi tìm, tìm tiên nữ
Có nhiệm mầu và biết tiên tri
Đoán biết trước những gì tôi thích
Và cho tôi tình yêu, toại nguyện!

Có phải tôi là kẽ thiếu thốn,
Chưa một lần tận hưỡng hương yêu?
Và cứ thế tôi mãi nguyện cầu,
Tìm mãi yêu đương trong thầm kín?

Hay tôi chỉ là một kẽ khờ
Yêu em quá nói ra sợ vỡ?
Hay tôi chỉ là một kẽ mù
Không rỏ tình em, trong tình tôi?

T.A. Nguyen
March 13th, 1992

No comments:

Post a Comment