Labels

Thursday, March 12, 1992

Bé Bây Chừ

Dạo ấy bé hiền giáng kiêu sa
Đôi môi bé ngọt mùi mật gấu
Giọng bé ái ân lời tuyệt vọng
Nhí nhảnh, vui chơi chẳng mơ gì

Giời đây bé ngồi ngồi song cửa
Ngắm mưa nhỏ lệ sầu cô đơn
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh
Bé nay đã lớn, lặng yêu sầu!

T.A. Nguyen
March 12, 1992

No comments:

Post a Comment