Labels

Saturday, December 17, 2011

Tiển Mẹ

Ngàn hoa con tiển mẹ đi
Đường quê cát trắng râm ri biển gào
Mẹ đi mưa ướt hồn nào
Trời mưa thay tiếng rì rào cỏi tâm

Bồng lai ngây ngất hương trầm
Lời con khấn nguyện âm thầm mẹ hay
Đến miền cực lạc an thay
Vãng sanh cảnh thế duyên nay vẹn toàn

Tặng mẹ,
T.A. Nguyen
Sàigòn - 12/17/2011

No comments:

Post a Comment