Labels

Tuesday, April 9, 2002

Akỏn » Có Như Không

Tôi mất người trong buổi hôm nay
Thời gian dừng lại với đoạ đày
Tâm linh thôi đã đi không nói
Để lạc xác thân gục phương này

Tôi vẫn lang thang dọc con đường
Đi tìm đi kiếm lại dư hương
Tím lòng đau buốt như dao cắt
Loan dài trên má suối buồn thương

Dừng chân giữa phố chợ đông người
Vẫn tiếng chân khua tiếng ngược xuôi
Cảnh đây người đã không còn nữa
Buồn thương chín dạ nhớ khôn nguôi

Tôi níu thời gian cố xoay vòng
Tíc tắc từng tiếng nhẹ trên không
Cuộc đời là thế đời là thế
Tuần hoàn thế tục có như không

Akỏn - 2002

No comments:

Post a Comment